สะพานที่เชื่อมระหว่าง ความคิดกับความสำเร็จ สิ่งนั้นก็คือ การลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ #boywisoot