เรื่องบางเรื่องต่อให้ทำดีแค่ไหนหรือทำสำเร็จอย่างไร ก็อาจไม่ได้อะไร นอกจาก ประสบการณ์

Cr : HaaWa