ผมโชคดีที่มีแต่ปัญหามาให้แก้ ขอบคุณปัญหาที่ทำให้แกร่ง