พยายามวิ่งคุมโซน 3

พยายามคุมโซน 3 มานาน แบกน้ำหนักตัวกว่า 80 กิโล วันนี้เห็นเขียวๆ ก็ชื่นใจ ทำต่อไป