ซ้อมวิ่งยาวคุมโซน 1-2 สองชั่วโมง 11.50 กิโลเมตร บนลู่