ช่วงนี้แสดงฤทธิ์เดชใส่พ่อ และพ่อนี่ห่างไม่ได้เลยยย