วิธีเดียวที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้ คือ รักในสิ่งที่คุณทำ – สตีฟ จอบส์