สิ่งสำคัญของ MOM คือ timeframe

สิ่งสำคัญของ MOM คือ timeframe