วันนี้ประชุมกับ microsoft ที่ CRC Tower ชั้น 38

ห้อง Microsoft Experience Center