ปัญหา Broadcast Storms

สภาวะที่ Switch A และ Switch B ต่างมีเส้นทางสำรองกันและกันในการที่ Server X จะส่งข้อมูลไปยัง Router Y ได้

ขั้นตอนในการส่ง Flood Frame ไปยัง Destination MAC Address ที่ Switch ไม่รู้จัก จะตรงตามรูป 1.2

ในขั้นตอนที่ 1 HostX ต้องการส่ง Frame ข้อมูลไปทาง Y ซึ่ง Frame จะผ่านไปยัง Switch ตัวที่มันนั้นติดต่ออยู่ด้วย

ในขั้นตอนที่ 2 Switch ตัวนั้นๆ ยังไม่มี MAC Address ของ Y อยู่ มันจึงทำการ Flood ออกไปยังทุกๆ Port ของมัน ยกเว้น Port ที่มันได้รับเข้ามา ซึ่งเป็นพฤติกรรมมาตรฐานของ Switch

ในขั้นตอนที่ 3 Switch ตัวริมที่ไม่มี Host ใดๆ ติดต่อกับมันเลย ไม่พบ MAC Address ปลายทางที่ Frame นั้นๆ มีใน Header มันจึง Discard ทิ้งไป ในขณะที่ Switch อีกตัวหนึ่งซึ่งมี Switch ต่ออยู่ด้วยนั้น ยังคงทำการ Flood Frame ออกไปอีก

ขั้นตอนที่ 4 Switch ปลายทางที่ต่อกับ Y Flood Frame ออกไปยังทุกๆ Port ของมัน ซึ่งในนั้น มี Y ติดต่ออยู่ ทำให้ สามารถส่ง Frame ให้ Y ได้สำเร็จ

ปัญหา Broadcast Storms

ดังที่ได้กล่าวมา หลักการของ Switch ในการ ส่ง Frame ไปยัง Host ที่มันไม่รู้จัก หรือ ไม่มี MAC Address ใน Table ของ Switch  ตัวนั้นๆ ก็คือ Flood Frame ออกไปยังทุกๆ Port ที่มันมีอยู่ ยกเว้นPort ที่มันได้รับ Frame เข้ามา

ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูป คือ HostX ต้องการส่ง Broadcast Frame ออกไปยัง Host ในวง LAN สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ

1. Switch A Flood Frame ออกไปยังทุกๆ Port ยกเว้น Port ที่ HostX นั้นเชื่อมต่ออยู่ ซึ่ง Frame จะออกไปยัง ทุกๆ Port รวมถึง Port ที่ Switch B ติดต่ออยู่ด้วย

2. Switch B ได้รับ Broadcast Frame เข้ามา ดังนั้น มันจึงทำตาม พฤติกรรมของมันคือ Flood ออกไปยังทุกๆ Port ยกเว้น Port ที่มันได้รับเข้ามา ซึ่ง รวมถึง Port ที่ Switch A นั้น ติดต่ออยู่ด้วย (Port ที่ Switch A และ Switch B ติดต่อกันอยู่นั้น มี สองเส้น ด้วยกัน)

3. พฤติกรรมการ Flood Broadcast ไปๆ มาๆ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง Switch ตัวใดตัวหนึ่งนั้น Disconnect ไป

พฤติกรรม ดังกล่าวนี้ถือว่า ร้ายแรงมาก เพราะ มันไม่เหมือน Routing Loop ที่ มีการ ใช้ Features Countdown into Infinity ดังที่ Routing Protocols แบบ Distance Vector (RIP, IGRP) ซึ่ง ถ้าเป็นกรณีนี้ เมื่อ Hop ถึง 16 Count เมื่อไร มันจะ ถือว่าเป็น Inaccessible และ Discard ทิ้งไปเอง ต่ Switching Loop นี้ ไม่มีการ Inaccessible มันจะทำการ Flood จนกระทั่ง Switch ตัวใดตัวหนึ่ง Disconnect ไปเลย