น้องเกรซมาหาหมอแต่เช้า รพ เด็กสินแพทย์

ไม่ค่อยกินข้าวมาหลายวัน ไอ หายใจแรงเสียงดังตอนนอน น้ำมูกไหล แต่ไม่มีไข้

หมอบอกว่าน้องเป็นหวัด ยังไม่ต้องตรวจ RSV เพราะไม่มีไข้สูง
ค่าหมอ 2,170 บาทคะ