บริการ Cloud Service Interlink Telecom #I-Tell

I’ Tell
                ในยุคปัจจุบันเพื่อให้มีความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถปรับขนาดการใช้งานของทรัพยากร และบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มที่ของผู้ให้บริการ เรากำลังพูดถึงการให้บริการ Cloud Service ของทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ที่เป็นผู้นำทางด้านโครงข่าย Fiber Optic ที่มีพื้นที่ในการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโซลูชั่นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า โดยหนึ่งในการให้บริการที่เชี่ยวชาญในการออกแบบ คือ Cloud Service ซึ่งทั่วไปแล้วการให้บริการของบริการนี้มักจะใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งง่าย และสะดวกในการใช้งาน แต่ด้วยรูปแบบของการใช้คลาวด์ (Cloud) มีการเปลี่ยนไปจากในอดีต นั่นคือ ข้อมูลมีขนาดใหญ่มากขึ้น การใช้งานการเข้าถึงต้องมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากขึ้นโดยที่ไม่สามารถควบคุมการใช้งาน หรือกำหนดปริมาณการใช้งานได้ ดังนั้น จึงต้องมีการเข้าถึงข้อมูลที่มีความเสถียร รองรับความเร็วแบบไม่จำกัดผ่านโครงข่ายส่วนตัว (Private Link) ผ่าน Fiber Optic เข้ามารวมในโซลูชั่น
                บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำจุดแข็งในส่วนของการให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ที่มีความเสถียรสูงสุดเข้ามารวมในการสร้างบริการ Cloud Service โดยมองว่าจะเป็น Private Cloud ที่สมบูรณ์ที่สุด ด้วยทาง อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัย และทันสมัย จึงมีการออกแบบร่วมกันให้มีอุปกรณ์รองรับ Infrastructure ที่ดี สถานที่ในการบริหารจัดการที่ดี ที่สำคัญเส้นทางในการนำเสนอรูปแบบของโซลูชั่นที่ไม่ทับซ้อนกัน อีกทั้งการให้บริการยังให้ความสำคัญกับเรื่องของ Software as a service ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้งาน สามารถประหยัดต้นทุนในการใช้งานได้ โดยไม่ต้องมีการลงทุนเองทั้งหมด ลักษณะของการเชื่อมต่อต่างๆนั้น ทางบริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ยังมุ่งเน้นการให้บริการรูปแบบของไฮบริดคลาวด์ (Hybrid Cloud) ซึ่งให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการเพราะสามารถใช้ทั้ง Private Cloud และ Public Cloud ได้ไปพร้อมๆ กัน ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการบริการจัดการต่างๆ ได้ ในระดับของ Infrastructure ได้ออกแบบให้มีทั้งอุปกรณ์หลัก และสำรองเพื่อให้การให้บริการมีการทำงานได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ติดขัด ระบบไม่ล่ม มีการสำรองข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้การบริการของทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) มีเสถียรภาพที่สูง เหมาะสมกับทุกกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับระดับของความปลอดภัย ในภาพรวมแล้วเรื่องการบริการ Cloud Service ในประเทศไทยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจ รวมถึงการเลือกใช้บริการ เป็นการแข่งขันทางด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือเซิร์ฟเวอร์ว่ามีคุณภาพมากน้อยอย่างไร และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ช่องสัญญาณ (Bandwidth) จากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นในรูปแบบของการแข่งขันโดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการ Cloud Service ไม่ได้มีโครงข่ายการให้บริการเป็นของตัวเอง ทำให้มีการบริการที่ไม่เป็น One Stop Service ทั้งหมด นั่นหมายความว่าสิ่งที่ทาง บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอเรื่องของคุณภาพในการให้บริการนั้น เรามีอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นเจ้าของโครงข่ายของช่องสัญญาณที่ไม่จำกัดผ่านโครงข่าย Fiber Optic ทำให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าโครงข่ายที่รองรับบริการ Cloud Service มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในการออกแบบระดับของ Core Network ได้มีการออกแบบให้มีระบบหลัก (Main) และระบบสำรอง (Backup) ที่มีการทำงานแบบ Redundancy ทั้งหมด จึงวางใจได้ว่าเป็นการบริการที่ให้ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้บริการ

                อย่างไรก็ตาม บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) นอกเหนือจากมีโครงข่ายที่มีการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยังให้ความสำคัญกับบริการ Cloud Service ที่ช่วยในการตอบสนองกับผู้ใช้บริการทุกราย ทั้งรูปแบบของ Private Cloud , Public Cloud และ Hybrid Cloud โดยในรายละเอียดเหล่านี้ต้องอาศัยโครงข่ายช่องสัญญาณที่ดี และที่ขาดไม่ได้ คือ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลตอบคำถาม เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ทางบริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเติบโตทางด้านธุรกิจไปพร้อมๆ กับเรา