ในอีกมุมหนึ่ง "งานเยอะ" อาจจะเป็นหลักฐาน ที่คอยบอกเราว่าเรายังได้รับความไว้วางใจ และยังมีอะไรให้เราได้ทำ

ในอีกมุมหนึ่ง "งานเยอะ" อาจจะเป็นหลักฐาน
ที่คอยบอกเราว่าเรายังได้รับความไว้วางใจ 
และยังมีอะไรให้เราได้ทำ

แทนที่จะมองเป็นเรื่องลบ
คิดให้ดีๆ คุณอาจจะพบเรื่องดีๆ อยู่ในนั้นก็ได้
(วันนี้งานเยอะจริงๆครับ เกือบไม่มีเวลาหายใจ55)
วันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับคนที่ "งานเยอะ"ครับ

JapanSalaryman