พยายามสะกดจิตตัวเองว่าหายหายหาย เก็บความเจ็บปวดไว้ให้ลึกที่สุด