ถ้าสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องสู้ แต่เปลี่ยนวิธีแทน