หลักการสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จ

DPAC ความดีที่แพ็คไว้
D = Development
P = Protect
A = Action
C = Control

cradit : คุณชลิดา อนันตรัมพร