การทำงานที่ยากที่สุดไม่ได้อยู่ที่งาน หรืออยู่ที่เงิน แต่อยู่ที่คนร่วมงาน!