น้องออสไดชาร์ทเสีย เสียตังซิครับรอไร

4,900 + 2,000 บาทนะเออ ดี