น้องเกรซเป็นไข้ครั้งแรก 9 เดือน 22 วัน หาหมอโรงพยาบาลสินแพทย์

วัดไข้ได้ 38.5 องศา
ตรวจกับ พ.ญ. รุ่งฟ้า ตระกูลสัจจาวัตร
โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์
ค่ารักษา 1,398 บาท
ได้ยาพารา, ย่าฆ่าเชื้อ, ยาบลูเฟ่น

ถ้าอีกสองวันไข้ยังไม่ลดต้องไปพบหมออีกครั้ง