เกิดช่วงเวลา 07.00 - 08.59 น.

เกิดช่วงเวลา 07.00 - 08.59 น.

เป็นเวลา "มังกร" ทำ ให้คุณดูหยิ่งทะนง หัวสูง ติดหรู มีท่าทางสง่าผ่าเผย ความทะเยอทะยานจะเห็นได้ชัด คุณดูน่าเกรงใจ เข้าถึงยาก มีความเป็นผู้นำสูง ด้านนิสัยของคุณจริง ๆ แล้วเป็นคนใจกว้างและเด็ดเดี่ยว รักศักดิ์ศรี โมโหร้าย บุ่มบ่าม มุทะลุ ทำอะไรต้องตรงไปตรงมา ไม่ชอบเรื่องเล่ห์เหลี่ยม เป็นหลักพึ่งพิงได้ รับผิดชอบสูงและขี้สงสาร เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากเลยทีเดียว