น้องเกรซ 8 เดือน 22 วัน ฉีดวัคซีน

วันนี้น้องเกรซฉีดวัคซีน 2 เข็ม @รพ.รามา
เป็นวัคซีนต้องฉีดตอน 9 เดือน