อาวุธพิเศษ

  ทุกครั้งที่ผ่านโจทย์ชีวิตยากๆ ไปได้เรื่องหนึ่ง เราจะได้อาวุธพิเศษ หนึ่งชิ้นเป็นรางวัลเสมอ

บางคนอาจได้ความอดทน
บางคนอาจได้ปัญญา
บางคนก็อาจได้ความกล้าหาญ


 นั่นก็เพื่อให้เรา เตรียมไว้ต่อสู้กับโจทย์ชีวิตในครั้งถัดไป ที่จะทวีความยาก เพิ่มมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ในวันข้างหน้า