น้องเกรซ 4 เดือน 8 วัน แม่เฒ่าตัดผมให้ครั้งแรก

#น้องเกรซเอง 4 เดือน 8 วัน #บ้านน้องเกรซ #น้องเกรซลูกเทวดาของพ่อ แม่เฒ่าบาร์เบอร์เล็มผมน้องซะละ #น้องหนอนของพ่อ #kritworld #kritworlddotcom 
เป็นวันที่แม่เฒ่าตัดผมให้น้องเกรซเป็นครั้งแรกตั้งแต่น้องเกรซลืมตาดูโลก