น้องเกรซ 4 เดือน 6 วัน

วันนี้น้องเกรซ 4 เดือน 6 วัน แล้วนะคะ #น้องเกรซเอง #บ้านน้องเกรซ #น้องเกรซลูกเทวดาของพ่อ #น้องหนอนของพ่อ #น้องเกรซเดอะดาว #kritworld #kritworlddotcom