อยากอยู่กับลูกไปนานๆ

เหตุเพราะกำลังมีความสุข
กับการเห็นการเติบโตของลูก
ในทุกๆช่วงเวลาทำให้อยากมี
ชีวิตอยู่กับลูกไปนานๆหาเงิน
ได้มากแต่ต้องเอามารักษาตัว
จึงต้องพยายามหาเวลาดูแล
ตัวเองมากขึ้น...เพื่อลูก