เมื่อวานนี้ พ่อนี่เหนื่อยมาก ^^

เมื่อวานนี้ พ่อเหนื่อยมาก ภาพมันฟ้องนะลูก ^^