มาเยี่ยมแม่ของลูก

ตอนนี้ 16.37 น. มารอแม่ของลูกเพื่อมาเยี่ยม ลวกเกี๊ยวปลาที่ลุงเดี่ยวซื้อมาจากสุราษฎร์ อาแก่น กับป้าองุ่นก็มา รอจังหวะจะได้เยี่ยมลูกกับแม่ ลูกต้องเข้มแข็งนะ