ทำ Ringtone ใน iphone

http://www.macstroke.com/4909/the-easiest-way-making-ringtone-for-iphone