ทดสอบผ่านมือถืองาน Training LifeLife

ทดสอบ ณ CRC Tower All Season Training LifeSize