โครงสร้างเฟรม STM - N (Synchronous Transport Module Level N)

โครงสร้างเฟรม STM - N (Synchronous Transport Module Level N)
     สัญญาณมัลติเพล็กซ์ของ SDH ที่มีอัตราบิตสูงกว่า จะได้จากการมัลติเพล็กซ์สัญญาณ STM-1 หลาย ๆ สัญญาณแบบไบต์ต่อไบต์ นั่นคือสัญญษณ STM-N จะได้จากการวางสลับไบต์ของ N x STM-1 ดังในรูปที่ 1 ดังนั้นอัตราบิตของ STM-N จึงเท่ากับ N x 155.52 เมกะบิตต่อวินาที โดย N คือจำนวนเต็มบวก STM-4 : 4 x 155.52 = 622.08 เมกะบิตต่อวินาที STM-16 : 16 x 155.52 = 2.48832 กิกะบิตต่อวินาที โครงสร้างเฟรม โครงสร้างเฟรม STM-N เป็นสัญลักษณ์เดียวกับ STM-1 เพียงแตกต่างกันตรงที่เฟรม STM-N ประกอบด้วย N x 9 x 270 ไบต์ ภายในช่วงเวลาของเฟรม 125 ไมโครวินาที สัญญาณ STM-1 จำนวน N สัญญาณ จะถูกวางสลับไบต์ในลักษณะที่ยังคงส่วนประกอบ 3 ส่วนของเฟรมไว้คือ SOH, เพย์โหลด และพอยเตอร์ เช่น เดียวกับ STM-1 ที่แสดงในรูป