ความแตกต่างระหว่าง E1 กับ T1

T1 = Standard ของ North America by AT&T
Bandwidth เต็มที่ได้ 1.544 Mb
แบ่งเป็น Channel ได้ 24 channels
line code มี 2 แบบคือ b8zs และ AMI
Framing มี 2 แบบคือ efs และ D4 (fs)
-------------------------------------
E1 = Standard ของ Europe by ITU-T
Bandwidth เต็มที่ได้ 2.048 Mb
แบ่งเป็น Channel ได้ 32 channels หรือไม่ แบ่ง channel (unchannel ize) ก็ได้
line code มี 2 แบบคือ HDB3 และ AMI
framing มี 2 แบบคือ crc4 และ no-crc4
มี แบ่ง ย่อยเป็น E1 R1 และ E1 R2