พี่สาวคนโต

เพลง "พี่สาวคนโต"

     บางทีการก้าวเดินของชีวิตคนเราก็แตกต่างกันไป ตามโชคชะตา ด้วยครอบครัวที่ค่อนข้างใหญ่ของผม ทำให้การดูแลเอาใจใส่จากพ่อ และแม่ก็น้อยลงไปด้วย แต่ความรักที่มีให้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน อาจเป็นความโชคดี ที่ผมเป็นลูกคนที่ 4 ในบันดาพี่น้อง 5 คน ทำให้การเลี้ยงดู และดูแล จะเป็นการเอาใจใส่จากพี่ๆทั้งหลาย ทำให้พ่อ และแม่ทำหน้าที่ในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวซะส่วนใหญ่ แต่ด้วยการเลี้ยงดูของพี่สาวมาตลอดทำให้ความผู้พันก็มีมากตามไปด้วย จนกลายเป็นว่าพี่สาวจะมามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตเป็นส่วนใหญ่ของผม จะลุกลามไปถึงการส่งเสียดูแล ให้มีการศึกษาที่ดีด้วยการปลูกฝังให้เป็นคนดี และเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆในการศึกษาเล่าเรียน จนพี่ประสบความสำเร็จ จนทำให้ผมต้องเอาอย่างพี่ให้ได้ มาวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่ง แต่ต้องบอก และพูดได้เต็มปาก เต็มคำว่า มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะ "พี่สาวคนโต"