แก้ไวรัส virus shortcut ที่กำลังระบาด

1. เสียบ HD แล้วดูว่าอยู่ drive ไหน

2. ไปที่ start->run พิมพ์ cmd

3. พิมพ์คำสั่งใน cmd เป็นชื่อ drive ของ flash drive เราเช่น E: หรือ F: แล้ว enter ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ drive ของเรา
ตัวอย่าง cmd f: แล้วกด Enter ครับ

4. พิมพ์ attrib -s -h -r /s /d แล้ว กด enter

5. กลับไปที่ไดร์ HD ไปลบไฟล์ shortcut ไฟล์ ไวรัสที่เป็น exe ที่เราไม่รู้จัก รวมทั้ง autorun.inf ก็เรียบร้อยครับ