22.10.58

"ความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุด คือ การไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น